Pomiń i przejd? do g?ównej zawarto?ci

AKTUALNO?CI I INFORMACJE

Wi?cej wiadomo?ci
 • Sprawd? najnowsze aktualizacje dotycz?ce Brexitu

  Poniewa? negocjacje w sprawie wycofania si? Wielkiej Brytanii z UE nadal trwaj?, UPS wspó?pracuje z w?adzami i przedsi?biorstwami na wszystkich poziomach, aby na bie??co ?ledzi? zmiany.

  Sprawd? najnowsze aktualizacje dotycz?ce Brexitu
 • UPS og?asza zmiany stawek na rok 2019

  Cennik oraz Przewodnik po uslugach UPS 2019 jest ju? dost?pny online.

  Wy?wietl Cennik oraz Przewodnik po us?ugach na rok 2019Otwórz odno?nik w nowym oknie
 • Dop?ata w okresie szczytu paczkowego

  Od 4 listopada do 22 grudnia 2018 r. UPS wprowadza Dop?at? w okresie szczytu paczkowego w kilku krajach europejskich. Dop?ata ta b?dzie mia?a zastosowanie dla paczek, które podlegaj? takim specyfikacjom jak:„Du?a paczka”, „Rozmiary przekraczaj?ce dozwolone limity” oraz „Dodatkowa obs?uga dla nietypowych przesy?ek”. Ma to zapewni? sta?? efektywno?? naszej sieci w okresie ?wi?tecznym.

  Kliknij link, aby dowiedzie? si?, czy obowi?zuje Ci? dop?ata w okresie szczytu paczkowego.Otwórz odno?nik w nowym oknie
 • Wa?ne zmiany dotycz?ce faktur

  Z nami oszcz?dzisz czas i ?rodowisko! Zarejestruj si? w Centrum Rozliczeniowym UPS przed 6 sierpnia, zanim zostanie wprowadzona op?ata za faktur? papierow?.

  Zarejestruj si? tutaj
 • UPS wprowadza zmiany w Op?atach dodatkowych

  UPS zmodyfikowa? wymiary dla przesy?ki podlegaj?cej op?acie za Dodatkow? obs?ug? dla nietypowych przesy?ek oraz do??czy? do dop?aty paliwowej dwie dodatkowe op?aty dodatkowe: Dodatkow? obslug? dla nietypowych przesy?ek oraz Rozmiary przekraczaj?ce dozwolone limity.

  Wi?cej informacji znajduje si? w naszym Cenniku oraz Przewodniku po Us?ugach UPS 2018.

  Wy?wietl Cennik oraz Przewodnik po us?ugach na rok 2018
海南飞鱼规则