Presko?i? na hlavny obsah

Novinky a Informácie

Ukáza? viac správ
 • Spolo?nos? UPS oznamuje zmeny dodato?nych poplatkov

  Spolo?nos? UPS upravila rozmery poplatku za dodato?nú manipuláciu a uplatnila palivový príplatok na poplatok za dodato?nú manipuláciu a poplatok za balík presahujúci maximálne limity.

  ?alšie informácie nájdete v našom 2018 UPS Sadzobník a Tabu?ka Zón.

  zrite si Sadzobník a tabu?ku zón 2018
 • UPS sekcia II Zmena po?iadaviek na batériu

  Spolo?nos? UPS zmení s ú?innos?ou od 1. januára 2017 po?iadavky na leteckú prepravu lítiových batérií.

  Pre?ítajte si viac o právnych predpisoch
 • UPS oznamy 2018 zmeny poplatkov

  Sadzobník a tabu?ka zón 2018 je teraz dostupný online

  Pre?ítajte si viac o Poplatkoch a servisoch 2018
 • Novy podvodny email v obehu

  Podvodné emaily preberajú rôzne formy a sú to neautorizované ?iny tretích strán, ktoré nie sú v spojení s UPS. Nahlásený bol u? zna?ný po?et podvodných emailov a nové podvrhy sú neustále zavádzané.

  Pre?ítajte si viac o podvodnych emailoch
海南飞鱼规则